Chat

Quy định:

  • Trang này sẽ được mở 5 phút trước khi mỗi buổi chat bắt đầu. Khởi động lại trang này cho đến khi bạn thấy trang chat trực tuyến xuất hiện.
  • Nhớ đặt biểu tượng @ trước tên của nhà khoa học mà bạn đang chat cùng. Ví dụ: @Bảo Châu.
  • Hãy dùng tiếng Việt có dấu.
  • Không gởi tin nhắn rác.

Hãy đặt nhiều câu  hoi chu và bầu chon chu cho nhà khoa học mà bạn yêu thích nhất.