• Câu hỏi: Sau khi chơi thể thao, cần bù bao nhiêu nước để không mất sức vậy anh chị?

    Dược hỏi Huỳnh Minh Triết đến Hường, Cường trên 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Tùy vào lượng mồ hôi em mất đi, có thể bổ sung thêm các loại nước khoáng (có muối), Người bình thường nên uống 2 lít nước mỗi ngày. Nếu em chơi thể thao nhiểu có thể uống 4-5 lit mỗi ngày.

Các bình luận