• Câu hỏi: tại sao lại có hiện tượng sốc máu?

  Dược hỏi Trần Hoàng đến Nga, Cường, Hường, Hiệp, Thỏa trên 5 Th1 2017 trong Hạng mục:.
  • Hình chụp: Đỗ Thị Thúy Nga

   Đỗ Thị Thúy Nga Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Sốc máu hay sốc giảm thể tích máu là khi thể tích máu bị giảm đột ngột, dẫn đến giảm tưới máu và thiếu oxy tại tế bào.
   Nguyên nhân: do mất lượng máu nhiều (chảy máu ngoài hoặc trong) hoặc mất huyết tương (ví dụ bỏng rộng)

Các bình luận