• Câu hỏi: Thưa Cô vậy từ Đông hoặc Tây y đã tìm được liệu thuốc gì để thay thế kháng sinh chưa ạ? Và nếu có liệu thuốc ấy sẽ hoạt động như thế nào đối với cơ thế người và vi khuẩn????

    Dược hỏi Kungfu Kid đến Hường trên 13 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Minh Hường

      Nguyễn Minh Hường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Liệu pháp phage đã được dùng nhiều trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trước khi kháng sinh được sử dụng. Và hiện nay liệu pháp phage được dùng thay thế cho kháng sinh khi điều trị các vi khuẩn kháng kháng sinh. Đông dược có nhiều thảo dược có tác dụng diệt khuẩn, có thể thay thế kháng sinh.

Các bình luận