• Câu hỏi: Thực vật có ký sinh được trên cơ thể con người không ạ? Kí sinh như thế nào ạ?

    Dược hỏi 647vnb34 đến Hường trên 13 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Minh Hường

      Nguyễn Minh Hường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Có một vài trường hợp y học đã công bố, hiếm hoi có hiện tượng hạt nảy mần trong phổi người….cho đến giờ đó là câu trả lời chị nghĩ ra được trong đầu cho câu hỏi của em!

Các bình luận