• Câu hỏi: Vì sao khi khóc con người lại chảy nước mắt vậy ạ?

    Dược hỏi Văn Nguyễn Ái Mi đến Hường trên 13 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Minh Hường

      Nguyễn Minh Hường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Vì đó là định nghĩa của khái niệm khóc mà Mi 🙂 Còn vì sao khi buồn ta chảy nước mắt, cái đó là hiện tượng sinh học, cũng là 1 cách để cơ thể giảm stress Mi ạ.

Các bình luận