• Câu hỏi: cần sa có dẫn đến các bệnh truyền nhiễm như khi hút chích ma túy không ạ ?

  Dược hỏi Uyên Phương đến Nga, Cường trên 5 Th1 2017 trong Hạng mục:.
  • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

   Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Hi bạn,
   Bệnh truyền nhiễm là bệnh truyền lây: có thể lây qua không khí, tiếp xúc, sử dung chung đồ vật…

   Nếu sử dung cần sa giống sử dung ma túy (hút, chích và dung chung với nhau) thì đều có nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt cần sa và ma túy là các chat gây ảo giác và gây nghiện, người sử dung nó sẽ không phân biệt được vật sạch hay bẩn nên có nguy cơ cao lây các bệnh truyền nhiễm.

Các bình luận