• Câu hỏi: Dạ em có anh hai, anh em bị u não và đã mổ để lên sẹo trên đầu. Nhưng phần đó lại rất ít mọc tóc lên lại. Vì sao vậy ạ? Và nên làm gì để tóc mọc lên nhiều hơn ạ ?

    Dược hỏi huytruong1403 đến Hiệp trên 11 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Thị Hiệp

      Nguyễn Thị Hiệp Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Nguyên nhân là phần da vừa lành sau phẫu thuật là sẹo, nên mọc da là khó, còn cách là cấy tóc đó em, nhưng kỹ thuật này ở Việt Nam chưa có. cho em video nha!

Các bình luận