• Câu hỏi: Theo em được biết trong một giọt máu có 5000000 tế bào máu đỏ, vậy trong bạch cầu (tế bào máu trắng, tế bào miễn dịch) làm sao lại có màu trong suốt ạ?

    Dược hỏi volemy đến Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường trên 11 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Tế bào hồng cấu có màu đỏ vì mang phân tử sắt, tế bào bạch cầu không màu hoặc trắng nhẹ, vi không có phân tử sắt em nhé

Các bình luận