• Câu hỏi: Theo em biết hiện giờ bệnh do virus Zika gây nên đang lưu hành, vậy chúng ta có thể phòng chống bằng cách nào ạ?

    Dược hỏi volemy đến Hường, Cường trên 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      ZIKA truyền bệnh qua muỗi, cách phòng chống tốt nhất là không để mỗi chích em nhé.

Các bình luận