• Câu hỏi: Các anh chị cho em hỏi cách khởi động khi chơi thể thao như thế nào là phù hợp?

    Dược hỏi Huỳnh Minh Triết đến Thỏa, Hường, Cường trên 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Phải vận động cho nóng người rồi mới chơi. hehe .anh chắc là em sẽ được thầy thể duc dạy mà 4

Các bình luận