• Câu hỏi: Thời gian tồn tại của tinh trùng trong môi trường ngoài là bao lâu vậy ạ?

    Asked by Lê Bảo Khang to Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường on 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường answered on 17 Th1 2017:


      Ngoài cơ thể thì chắc khoảng 8h (tùy có môi trường gì bảo quản không). Trong cơ thể chắc khoảng 3-4 ngày em nhé

Các bình luận