• Câu hỏi: Thời gian tồn tại của tinh trùng trong môi trường ngoài là bao lâu vậy ạ?

    Dược hỏi Lê Bảo Khang đến Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường trên 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Ngoài cơ thể thì chắc khoảng 8h (tùy có môi trường gì bảo quản không). Trong cơ thể chắc khoảng 3-4 ngày em nhé

Các bình luận