• Câu hỏi: Tại sao có những quả trứng gà lại không nở ra con gà ?

  Dược hỏi hoàng yến đến Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường trên 12 Th1 2017.
  • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

   Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Con gà mái đẻ trứng, trước khi đẻ nếu được gà trống đạp mái (làm cho trứng thụ tinh) thì sẽ có thể ấp nở ra gà con. Nếu không được thụ tinh, thì trứng chỉ dùng để ăn, và không thấy con gà nào hết!

  • Hình chụp: Trần Thị Thanh Thỏa

   Trần Thị Thanh Thỏa Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Tại những quả trứng này đơn tính, tức là chưa qua thụ tinh hay bị hỏng, ung do bị nứt hay nhiệt độ không thích hợp.

Các bình luận