• Câu hỏi: Tại sao có những quả trứng gà lại không nở ra con gà ?

  Asked by hoàng yến to Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường on 12 Th1 2017.
  • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

   Nguyễn Văn Cường answered on 12 Th1 2017:


   Con gà mái đẻ trứng, trước khi đẻ nếu được gà trống đạp mái (làm cho trứng thụ tinh) thì sẽ có thể ấp nở ra gà con. Nếu không được thụ tinh, thì trứng chỉ dùng để ăn, và không thấy con gà nào hết!

  • Hình chụp: Trần Thị Thanh Thỏa

   Trần Thị Thanh Thỏa answered on 12 Th1 2017:


   Tại những quả trứng này đơn tính, tức là chưa qua thụ tinh hay bị hỏng, ung do bị nứt hay nhiệt độ không thích hợp.

Các bình luận