• Câu hỏi: Anh ơi, trứng của con gà mái hình thành như thế nào? Vỏ trứng có trước hay lòng đỏ và lòng trắng có trước?

    Dược hỏi hoàng yến đến Cường trên 12 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Trứng gà sau khi rời khỏi buồng trứng sẽ đi qua một ống chứa rất nhiều canxi, sau khi đi qua ống này canxi bám xung quanh quả trứng tạo thành vỏ trứng. Như vậy thứ tự là lòng đỏ, lòng trắng, sau đó sẽ đến vỏ trứng em nhé. Anh có câu hỏi này cho em nè: con gà có trước hay quả trứng có trước?

Các bình luận