• Câu hỏi: Liệu có khả năng chính cơ thể chúng ta có thể tự biến đổi gene của chính mình không ạ?

    Asked by Elena to Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường on 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường answered on 17 Th1 2017:


      Cở thể không tự biến đổi mà là môi trường song làm cho cơ thể biến đổi em nhé.

Các bình luận