• Câu hỏi: Liệu có khả năng chính cơ thể chúng ta có thể tự biến đổi gene của chính mình không ạ?

    Dược hỏi Elena đến Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường trên 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Cở thể không tự biến đổi mà là môi trường song làm cho cơ thể biến đổi em nhé.

Các bình luận