• Câu hỏi: Quá trình thụ tinh ống nghiệm được diễn ra như thế nào? Có trường hợp thất bại sẽ ra sao ?

  Dược hỏi Antman đến Nga, Cường, Hường, Hiệp, Thỏa trên 5 Th1 2017 trong Hạng mục:.
  • Hình chụp: Đỗ Thị Thúy Nga

   Đỗ Thị Thúy Nga Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chu kỳ TTTON thật sự bắt đầu từ khi ra kinh nguyệt, và bao gồm các bước sau:
   • Dùng thuốc kích thích buồng trứng.
   • Chọc hút trứng.
   • Trứng thụ tinh với tinh trùng.
   • Chuyển phôi vào lòng tử cung.
   • Hỗ trợ tử cung giúp phôi làm tổ và phát triển.

   Trong một số trường hợp, có thể thực hiện thêm một số kỹ thuật khác
   • Bơm tinh trùng vào bào tương của trứng (ICSI) giúp tăng khả năng thụ tinh.
   • Hỗ trợ phôi thoát màng (AH) giúp tăng cơ hội làm tổ của phôi.
   • Đông phôi dự trữ.

   Có rất nhiều trường hợp thất bại. Nếu thất bại sẽ phải thực hiện lại từ đầu

Các bình luận