• Câu hỏi: Thưa các nhà khoa học, không biết là trên đời này thực sự có ma không ạ?

  • Từ khóa :
  Dược hỏi 399vnb48 đến Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường trên 13 Th1 2017.
  • Hình chụp: Nguyễn Thị Hiệp

   Nguyễn Thị Hiệp Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   mình cho là không nhưng hoàn toàn tin vào việc có thế giới tâm linh

  • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

   Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Nhà khoa học tin vào những gì mình thấy, mình chưa thấy ma bao giờ!!! Rất muốn thấy 1 người nhưng cho không bao giờ thấy được !

Các bình luận