• Câu hỏi: Thưa cô rắc rối tiêu biểu của cô thời đi học là gì ạ?

  Dược hỏi 589vnb34 đến Hiệp trên 13 Th1 2017.
  • Hình chụp: Nguyễn Thị Hiệp

   Nguyễn Thị Hiệp Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào em,

   Dễ thương ghê chưa!
   Đó là có những môn không khó thi hoài không đậu và học hoài cũng không hiểu.

   Hihi…

Các bình luận