• Câu hỏi: Thuyết tiến hóa là gì? Sự sống trên Trái Đất bắt nguồn từ đâu và như thế nào vậy các cô chú?

  Dược hỏi 283vnb49 đến Thỏa, Nga, Hường, Hiệp, Cường trên 12 Th1 2017.
  • Hình chụp: Trần Thị Thanh Thỏa

   Trần Thị Thanh Thỏa Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Thuyết tiến hoá là học thuyết về sự hình thành và phát triển các loài sinh vật trên Trái đất dựa trên những luận cứ khoa học.
   Sự sống Trái đất bắt nguồn từ biển cả bởi sự hình thành các hợp chất sinh học từ các chất vô cơ trong điều kiện đặc biệt cách đây hơn 3.5 tỷ năm trước. Sinh vật đầu tiên là các vi sinh vật kị khí tự dưỡng. Sau đó là sự hình thành các sinh vật khác theo chiều hướng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp và thích nghi ngày càng hoàn thiện

Các bình luận