• Câu hỏi: Vi khuẩn khác với virus  như thế nào vậy ạ?

    Dược hỏi Nguyễn Bảo Ngọc đến Nga, Hường, Hiệp trên 5 Th1 2017 trong Hạng mục:.
    • Hình chụp: Đỗ Thị Thúy Nga

      Đỗ Thị Thúy Nga Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Vi khuẩn có cấu tạo tế bào còn virus không có cấu tạo tế bào. Do đó, virus phải sống kí sinh hoàn toàn còn vi khuẩn có thể sống độc lập. Vật liệu di truyền của vi khuẩn có thể có cả hai loại ADN và ARN còn virus chỉ có 1 trong hai loại ADN hoặc ARN.

Các bình luận