• Câu hỏi: Chú ơi! Con nghe nhiều người nói con rết có độc nhưng lại không bị nhiễm độc khi bị nó cắn,tại sao vậy chú?

    Dược hỏi Nguyễn Hữu Nhật Nam đến Cường trên 12 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Tùy loài rết sẽ có lượng độc kháng nhau, một số loài sẽ có độc tố ít hơn loài khác. Tốt hơn hết là tránh để bị bất cứ con gì cắn mình em nhé.

Các bình luận