• Câu hỏi: Chú ơi! Con nghe nhiều người nói con rết có độc nhưng lại không bị nhiễm độc khi bị nó cắn,tại sao vậy chú?

    Asked by Nguyễn Hữu Nhật Nam to Cường on 12 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường answered on 12 Th1 2017:


      Tùy loài rết sẽ có lượng độc kháng nhau, một số loài sẽ có độc tố ít hơn loài khác. Tốt hơn hết là tránh để bị bất cứ con gì cắn mình em nhé.

Các bình luận