• Câu hỏi: Tại sao những con cá vàng có màu cam nhưng người ta lại gọi là cá vàng?

    Dược hỏi Lê Ngọc Trà My đến Cường trên 12 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      hehe, chắc tại vì màu cam nhìn xa giống màu vàng nên gọi là cá vàng, cái này chú không biết nữa

Các bình luận