• Câu hỏi: Nếu dơi hút máu người liệu ta có bị bệnh không chú?

    Asked by Phạm Duy Khánh to Cường on 17 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường answered on 17 Th1 2017:


      dơi có mang virut dại và vi rút ebola, có thể truyền qua người qua vết cắn và tiếp xúc. vì thế có thể lay bệnh em nhé. Tuy nhiên, hiện nay chỉ thấy bệnh nhiều ở châu Phi thôi em à.

Các bình luận