• Câu hỏi: Theo em được biết cua có máu trắng, vậy vì sao máu của chúng có màu trắng mà không phải màu đỏ? Nó có ảnh hưởng đến sinh hoạt, chức năng,... của chúng không ạ?

    Asked by volemy to Thỏa, Hường, Hiệp, Cường on 12 Th1 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Văn Cường

      Nguyễn Văn Cường answered on 12 Th1 2017:


      máu người có màu đỏ vì có mang phân tử sắt cần cho trao đổi chất. Máu cua không cần phân tử này nên có màu trắng. Đó là cấu tạo tự nhiên của cua nên không ảnh hưởng gì đế chức năng của cua em nhé.

Các bình luận